how to make your own website for free


Planowane koncerty

14.11.2019 - koncert w Białymstoku, Zbigniew Stępniak - bas, Krzysztof Kiercul - fortepian, 

13.12.2019, godz. 19.00 - koncert moniuszkowski w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim, Zbigniew Stępniak - bas, Natalia Klykova - fortepian,

6.01.2020 - koncert w Soborze Katedralnym - Organowej Sali Koncertowej w Kaliningradzie,

02.2020 - koncerty na Syberii,

3.06.2020, godz. 20.00 – „Молитва” - концерт духовной музыки; Москва – Кафедральный собор, ул. Малая Грузинская, д. 27/13, koncert z cyklu: "Концерты Фонда «Искусство добра» в Соборе на Малой Грузинской", о. Збигнев Стемпняк – бас, бас-профундо, Наталья Багинская – орган, о. Себастьян Прието Силва – флейта,

21.06.2020, godz. 18.00 - koncert w Orzechowie k. Olsztynka,


AFISZE: