easy site maker


Planowane koncerty


8.02.2020, godz. 20.00 - «В честь Фредерика Шопена – Ave Maria для меццо-сопрана, баса и органа» - koncert w katedrze w Nowosybirsku, Zbigniew Stępniak - bas, basso-profondo, Олеся Журавкина - меццо-сопрано, Ольга Колесникова – орган,

9.02.2020, godz. 16.00 - «В честь Фредерика Шопена – Ave Maria для меццо-сопрана, баса и органа» - koncert w kościele parafii rzymskokatolickiej w Nowokuźniecku, Zbigniew Stępniak - bas, basso-profondo, Олеся Журавкина - меццо-сопрано, Ольга Колесникова – орган,

9.02.2020, godz. 19.30 - «В честь Фредерика Шопена – Ave Maria для меццо-сопрана, баса и органа» - koncert w kościele parafii rzymskokatolickiej w Nowokuźniecku, Zbigniew Stępniak - bas, basso-profondo, Олеся Журавкина - меццо-сопрано, Ольга Колесникова – орган,

14.02.2020, godz. 19.00 - «В честь Фредерика Шопена – Ave Maria для баса и фортепияно» - koncert w sali koncertowej College'u muzycznego im. F. Chopina w Irkucku, Zbigniew Stępniak - bas,Алла Антонова – фортепиано,

16.02.2020, godz. 13.00 - «В честь Святого Иоанна Павла II – Ave Maria для баса и органа» - koncert w katedrze w Irkucku, Zbigniew Stępniak - bas, basso-profondo, Дечебал Григоруцэ – орган,

3.06.2020, godz. 20.00 – „Молитва” - концерт духовной музыки; Москва – Кафедральный собор, ул. Малая Грузинская, д. 27/13, koncert z cyklu: "Концерты Фонда «Искусство добра» в Соборе на Малой Грузинской", о. Збигнев Стемпняк – бас, бас-профундо, Наталья Багинская – орган, о. Себастьян Прието Силва – флейта,

21.06.2020, godz. 18.00 - "Z dziękczynieniem chwalmy Pana" - sakralne tercety, duety i utwory solowe komnpozytorów różnych epok i narodowości - koncert w Orzechowie k. Olsztynka, Marlena Borowska - sopran, Małgorzata Rogalska - alt, Zbigniew Stępniak - bas, basso-profondo, Rafał Sulima - organy,

16.08.2020, godz. 17.00 - „Uwzględnijcie mizerne granie…” i niskie pienie – koncert z cyklu "Muzyka u Gałczyńskiego" w Leśniczówce Pranie, wykonawcy: ks. Zbigniew Stępniak - bas, Ksenia Awramienko (Rosja) - flet, Jewgienij Awramienko (Rosja) - fortepian,


AFISZE: