Telefon

+ 48 604 27 58 48
+ 41 79 724 58 26‬

Łącza

bassoprofundo.pl

zbigniew-stepniak.com

 
Zbigniew Stępniak

jest księdzem katolickim, ale też muzykiem i muzykologiem.
Prowadził zespoły śpiewacze, ale przede wszystkim jest śpiewakiem.
Dysponuje rzadko spotykanym głębokim i dźwięcznym głosem określanym jako basso profondo, o szerokiej skali (rozpiętość między dźwiękami: G i e1).

W swoim repertuarze ma pieśni (religijne i świeckie), arie operowe oraz dzieła oratoryjno-kantatowe kompozytorów od wczesnego baroku do współczesności.

Jego pasją jest fotografia artystyczna. Zapraszamy do zapoznania się również z tą stroną jego działalności.


 

przejdź dalej

 
Zbigniew Stępniak

ist nicht nur katholischer Priester, sondern auch Musiker und Musikwissenschaftler.
Pfr. Stepniak hat Gesangsgruppen geleitet, vor allem aber singt er.
Er hat eine selten tiefe und sonore Stimme, mit einem außergewöhnlich breiten Spektrum, von G bis e1.

In seinem Repertoire hat er religiöse und weltliche Lieder, Opernarien, Oratorien und Kantaten, Komponisten des frühen Barock bis zur Gegenwart.

Er macht auch künstlerische Photos. Machen Sie sich auch mit dieser Aktivität von Zbigniew Stepniak vertraut


geht weiter

 Zbigniew Stępniak

is a Catholic priest, but he is also a musician and a musicologist. He leads vocal groups, but he also sings himself. His voice type is infrequent, deep and low basso profondo, of an exceptionally wide range (extending between G and e1).

His repertoire includes songs (both religious and secular), arias, and oratory-cantata parts from the early baroque to contemporary times.

He is also interested in art photography. To learn about this interest, go to.


go furtherЗбигнев Стемпняк

является католическим священником. Заодно он также музыкант и музыковед. Как певец обладает он очень редким голосом - басом профондо, который отличается глубоким тембром и широким диапазоном (спрэд между звуками G и e1).

Его репертуар составляют произведения композиторов разных эпох – от ренесанса до современности: песни (религиозные и светские), романсы, оперные арии, ораторные произведения.

Отец Збигнев занимается также художественной фотографией.


двигаться дальше

Telefon

+48 604 27 58 48
+41 79 724 58 26

Łącza

bassoprofundo.pl

 

Best AI Website Maker